Üyelik Sözleşmesi

Üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

1. Taraflar

a) cizoglubilisim.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Siteler Mh. A11 Sk Yıldırım / BURSA adresinde mukim Kemal CIZOĞLU – (Bundan böyle “Cızoğlu Bilişim” olarak anılacaktır).

b) cizoglubilisim.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Kemal CIZOĞLU’nun sahip olduğu internet sitesi cizoglubilisim.com‘dan üyenin faydalanma
şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, cizoglubilisim.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Cızoğlu Bilişim’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Cızoğlu Bilişim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu
sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Cızoğlu Bilişim’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Cızoğlu Bilişim’im söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye cizoglubilisim.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, cizoglubilisim.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. cizoglubilisim.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Cızoğlu Bilişim’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Cızoğlu Bilişim’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Cızoğlu Bilişim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, cizoglubilisim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Cızoğlu Bilişim’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Cızoğlu Bilişim’nı bu
ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Cızoğlu Bilişim’in üyeye karşı üyelik
sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Cızoğlu Bilişim’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul
eder. Bu durumda, Cızoğlu Bilişim’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. cizoglubilisim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Cızoğlu Bilişim’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Cızoğlu Bilişim’in tarafından cizoglubilisim.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Cızoğlu Bilişim’in üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ilgili kurumlara tebliğ edilen yasal
işlemlere uyma künyenin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Cızoğlu Bilişim web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin
sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Cızoğlu Bilişim web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Cızoğlu Bilişim sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Cızoğlu Bilişim web sitesi’nde
kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Cızoğlu Bilişim üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.
Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Cızoğlu Bilişim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir
delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. Cızoğlu Bilişim iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri
gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep
telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.18. Cızoğlu Bilişim üzerinden Üye’nin aldığı hizmet/yazılım/tasarım/ürün yada destek nedeniyle Üye’nin sitesinin içeriğinden Cızoğlu Bilişim sorumlu tutulamaz. Cızoğlu Bilişim sadece ilgili yazılım/tasarım ve diğer hizmetlerini sunar. Üye’nin sitesi üzerinde yada kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluğu ve yetkisi bulunmamaktadır. Üye’nin sitesi sadece üyeyi bağlar. Cızoğlu Bilişim Üye’nin sitesinde kullandığı görsel/video/yazı vb herhangi bir içerikle ilgilenmez ve bununla alakalı iş yapmaz. Üye’nin sitesindeki içeriklerden tamamen üye sorumludur.

3.19 Mobil uygulama satın alan üyeler, Cızoğlu Bilişim’in uygulama mağazalarına (Google Play, AppStore, AppGallery) uygulamalarını yükletmek için Cızoğlu Bilişim adına gerekli yetki belgesini temin etmek ve uygulamanın yasal yetkilisi olduğunu sunmak zorundadır. Üyenin uygun ve yetkisi olmayan bir belgeyi Cızoğlu Bilişim’e sunması halinde uygulama mağazaları olan Google Play, AppStore ve AppGallery’nin uygulamayı reddetmesinden dolayı sorumlu tutulamaz ve yapılan ödemeler iade edilemez.

3.20 Cızoğlu Bilişim kendi uygulama mağazası hesaplarına yüklediği uygulamalar için, uygulama mağazaları kaynaklı yada yetki ile ilgili sorunlar olmadığı müddetçe 1 yıl boyunca mağazada kalmasını sağlar. Kendi hesaplarına yükleyen üyeler Cızoğlu Bilişim’den satın aldıkları uygulamaları diledikleri süre boyunca kullanabilirler.

3.21 Cızoğlu Bilişim’den mobil uygulama satın alan üyeler, uygulamanın içeriğinden bizzat kendileri sorumludurlar. Cızoğlu Bilişim hiçbir surette uygulamada kullanılan ses, görsel, metin, haber, video vb  içeriği ile alakalı şeyler sağlamamaktadır. Uygulamanın içeriği ile ilgili hiçbir dahiliyeti ve yetkisi bulunmamakta olup uygulamanın içeriğinden ve kendisinden tek sorumlusu üyedir. Üye’nin uygulaması nedeniyle oluşabilecek tüm yasal sorumluluk üyeye aittir. Cızoğlu Bilişim üyenin uygulaması, içeriği, kullanımı, telifi  ile ilgili hiçbir yasal sorumluluğu yoktur ve bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Cızoğlu Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Cızoğlu Bilişim üyenin üyelik sözleşmesinin
herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu
ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer alan maddelere ek olarak sunucu hosting alan adı ve diğer hizmetlerimize ait sözleşmememize https://cizoglubilisim.com/SunucuHostingHizmetSozlesme.pdf linkine tıklayıp okuyabilirsiniz.

Bu linkte yer alan sözleşme maddeleri de bu sayfadaki diğer maddeler gibi sözleşmenin devamıdır. Yukarıdaki maddeler ve linkte tıklanan sayfada açılan maddeler dahil bu sayfada yer alan tüm maddeleri üye kabul etmiş sayılır.