E-Ticaret

Son çeyrek yüzyılda yaşadığımız teknolojik devrim, sadece günlük yaşamımızı etkilemekle kalmadı, iş yaşamı ve ekonomik faaliyetlerle ilgili tüm alanları doğrudan yeniden yapılandırmaya başladı.
Teknolojinin getirdiği bu yeni yapılanma, yeni ekonomi, e-ticaret, e-iş, e-devlet vs. gibi yeni kavramlarla da bizi tanıştırdı. Bu tanışmayı yalnızca teorik olarak düşünmeyip, pratiğe döken ve uygulamaya geçen kişi ve kurumlar, ekonomik anlamda verimlilik ve rekabet gücü açısından büyük yol kat ettiler.
Elektronik ticaret (e-ticaret) tüm bu gelişmeleri simgeleyen ve hepsini kapsayan bir kavram olarak kabul edildi. Ayrıca, teknolojiyle yenilenen ekonomi ve ticaret uygulamaları süreci olarak da kabul görmeye başladı. Bu sürece katılan dünyadaki irili ufaklı ticari birimler yepyeni bir verimlilik, sınırsız pazar ve rekabet gücü elde etmeye başladılar.
E-ticareti kısaca “Bilişim ağları (Internet gibi) üzerinden yapılan tüm bilgi, hizmet, para vs. gibi ekonomik değerlerin değişimi süreci” olarak niteleyebiliriz. Ekonomi bir değişim mekanizması ise, bu değişimin bilişim ağları üzerinden online veya elektronik olarak gerçekleştirilmesi özetle “e-ticaret”tir.

Buradan hareketle ürünlerinizin internet ortamında sanal mağaza açarak satmanın, satış sonrası destek vermenin en güçlü ve pratik yolu ise e-ticaret yazılımlarından geçmekte. Şuan piyasada bir çok e-ticaret yazılımı adı altında yazılımlar olsa da bu konuda dikkatli adım atılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira müşterilerinizin kişisel bilgilerinin güvenliği, yapılan satış ve muhasebe işlemlerinin güvenliği, özellikle kredi kartı ile alışveriş güvenliği konularına çok dikkatle yaklaşılmalıdır.

Cızoğlu Bilişim olarak bu konuyu ince eleyip sık dokuyoruz. Bu nedenle sunduğumuz yazılımın tüm ihtiyaçlarınızı maksimum seviyede karşılamasını amaçlıyoruz. En kısa zamanda e-ticaret yazılımımızı hizmete sunacağımızı belirtmek isteriz.